Adatkezelés

1. Az adatkezelés jogi háttere

A Felhasználó személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek („Irányadó jogszabályok”) megfelelően kezeljük. Ezek különösen:

a) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”);

b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Információs törvény”), ahogyan az a GDPR tekintetében alkalmazandó;

c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”), a GDPR tekintetében alkalmazandó.

A jelen Adatvédelmi és Cookie-szabályzatban nem meghatározott kifejezések jelentése a fenti jogszabályokban, különösen a GDPR-ban meghatározott.

2. Adatvédelmi szabályzat

A SURVIOT levelezőrendszert használ az ügyfelekkel való kapcsolattartásra (például ajánlatkérés, online hibajelzés). Az ügyfeleknek meg kell adniuk:

  • nevüket
  • cégük nevét
  • telefonszámukat és
  • e-mail elérhetőségüket.

A SURVIOT ezeket az adatokat privát módon, és kizárólag az ügyfelek kiszolgálására használja fel.

3. Adatfeldolgozó cég adatai

SURVIOT Monitoring Kft.

6000 Magyarország Hatvan Erzsébet tér 11. fszt. 4. 

4. Az Adatfeldolgozó cég elérhetősége

info@surviot.eu

5. Érintett személyek

A Weboldalt regisztráció nélkül böngészik a látogatók. Jelen Adatkezelési és Süti Szabályzat az Adatkezelő által az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, az Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételével és azok használatának elősegítésével végzett adatkezelésekre vonatkozik. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és Cookie-szabályzatot a jövőben egyoldalúan módosítsa.

6. Az adatkezelés célja

A Weboldal üzemeltetése, beleértve az információszolgáltatást, a weboldal elemzését, a felhasználói élmény fokozását, a Weboldal további karbantartását és fejlesztését.

7. A személyes adatok köre

Kapcsolatfelvétel és a Weboldal üzemeltetése, ideértve a tájékoztatás nyújtását, a weboldal elemzését, a felhasználói élmény fokozását, a Weboldal további karbantartását és fejlesztését.

8. Tárhelyszolgáltató

Amazon: Location of Personal Information Amazon Web Services, Inc. servers (address: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)

9. Sütik

Sütik a Weboldal azon funkciói, amelyeket a Weboldal webszervere az első látogatás alkalmával küld el a Felhasználónak, hogy információkat rögzítsenek a Felhasználó szokásairól és az adott eszköz (számítógép, tablet, telefon) internetes beállításairól. Elfogadásuk biztonságos, sőt ajánlott, mivel egyszerűbbé és személyre szabottá teszik a böngészést. A sütik nem konkrét felhasználói adatokat, hanem statisztikai alapot biztosítanak, amely megkönnyíti a helyes fejlődési irány meghatározását, így a Weboldal felépítése és működése gördülékeny és felhasználóbarát legyen.